Krby - ValMez
Stanislav Kuběna
Home > Produkty > Materiály


Materiály

Stavení a izolační materiály

Krby , kamna a sporáky by měly být stavěny z materiálů  k tomu určených , kamnář by měl brát ohled  hlavně na funkčnost ,  bezpečnost a stabilitu těchto zařízení. Veškeré kamnářské materiály musí být odolné vysokým teplotám , teplotním změnám a stálému tepelnému zatížení. Na tyto vlastnosti je rovněž  potřeba spolehnout  se  i  u lepidel a malt, kterými se tyto materiály spojují , což platí  i  pro povrchové  úpravy.

Krby Valmez © 2010-12