Krby - ValMez
Stanislav Kuběna
Home > Produkty > Krby


Krby

Funkce krbu

Hlavní funkcí krbů je začlenění ohně do interiéru. Z historie známe krby otevřené, které již dnes pro svou nízkou účinnost, občasné zakouření, vylétávání jisker z ohniště, dostávají prostor spíše jako doplněk venkovních teras a zahradních posezení.

Stále více se dostávají do popředí krby s krbovou vložkou kde se podařilo výrobcům dosáhnout účinnosti až kolem 80%.
Za určitých podmínek se dají použít k příležitostnému ale i hlavnímu zdroji vytápění obytných prostor. Spojením kvalitní teplovodní krbové vložky s akumulační nádrží dostáváme ekologicky zajímavý a určitě levnější způsob vytápění celého domu.

Nejčastější krbovou stavbou je teplovzdušný krb .
Energie vyrobena v krbové vložce se dostává do vytápěného prostoru jednak

  • sáláním přes sklo a prostupem obestavbou,
  • konvekcí
  • prouděním, kdy se ohřívá vzduch proudící kolem krbové vložky a průduchy se dostává do vytápěného prostoru. Výdechy teplého vzduchu je možné vyústit jednak do prostoru s krbem nebo rozvést pomocí izolovaných rozvodů i do jiných místností.

Tento způsob přináší téměř bezprostřední tepelný efekt také nízkou finanční a prostorovou náročnost . Spolu s vysokými teplotami na povrchu krbové vložky a otevřenou vzdušnou konvekcí může ale také docházet k přepalování různých nečistot a prachových částic a následnému unášení do vytápěného prostoru.

Všechny materiály použité k obestavbě krbové vložky by měly být k tomuto účelu určeny.

Příjemnou alternativou teplovzdušným krbům mohou být krby sálavé. Teplovzdušná cirkulace je uzavřena uvnitř pláště který je postaven z materiálů vodících teplo . Energie je předávána do vytápěného prostoru sáláním přes sklo a přes teplosměnné plochy krbu. Nedochází zde k unášení přepálených nečistot. Samozřejmě je zapotřebí použít krbovou vložku, která je za tímto účelem zkonstruována.

Variantou sálavého krbu je krb akumulační.

Horké spaliny odcházející z krbové vložky předávají energii tahovému systému (tahy, akumulační prstence, spalinové výměníky , kombinace s teplovodním výměníkem) a ten ji postupně předává opláštěním z kachloví nebo jiných kamnářských materiálů do místnosti. Opět platí pravidlo o vhodnosti použité vložky do tohoto systému.

Pro rozvod tepla i do vzdálenějších místností můžeme použít krbovou vložku s teplovodním výměníkem . Napojení by měla provádět odborná firma. Při výběru této vložky by se nemělo zapomínat na podíl výkonu do vody a do vzduchu.

Krby Valmez © 2010-12